Velkommen til Reimegrend Vel sin hjemmeside

Velkommen til hjemmesiden vår

PÅMINNELSE

ÅRSMØTE I REIMEGREND VEL 2017

Årsmøte avholdes onsdag 12. april kl. 19:00 i Fjellheim på Reime.

Dersom du er medlem i velforeningen og IKKE har fått tilsendt sakspapirer bes du kontakte Arild på arild@mybag.no

VEL MØTT !

******************************************

Smalahovefesten er avlyst.

På grunn av lite påmelding har vi bestemt oss for å avlyse årets smalahovefest. Vi synes dette er trist, men vi lover å komme sterkt tilbake neste år.

De som har betalt skal selvsagt få pengene tilbake, men til det trenger jeg kontonr. da dette ikke kommer fram på utskrift fra banken. Send kontonr. på melding til meg på mob. 47414750 eller e-mail gut-fre@online.no.

hilsen Guttorm.


Velkommen til hjemmesiden vår

25.8 SMALAHOVEFEST

Smalahovefest

Årets største begivenhet på Reime finner sted
lørdag 8. oktober 2016 kl. 19 i Fjellheim!

Pris: kr 400,- pr. person
(kun 2 personer pr medlemsskap).

Påmeldingsfrist: 18. september.

Påmelding ved å betale til konto: 9581.05.24694
til Reimegrend Vel v/Guttorm Fretheim.

Det er plass til maksimalt 50 gjester i festlokalet, så her gjelder det å være ”først til møllen”.

Vi serverer utsøkte smalahover og vossakorv.
Det blir aquavit, øl og brus til maten, og kaffe og kaker til dessert. Underveis blir det lokal underholdning, og etterpå satser vi på dans ut i de små timer.

Velkommen!!!!!


16.8 DUGNADER

DUGNADER
Reimegrend Vel legger også i år opp til dugnader.

Datoene for alle høstens dugnader er :

Lørdag 3. september
Rydding av sti fra Gamlevegen og opp Skårane mot Skipleshovden.

Oppmøte på parkeringen i Treane kl. 09:30

Lørdag 10. september
Vi fortsette med rydding av sti fra Gamlevegen og opp Skårane mot Skipleshovden.
Oppmøte på parkeringen i Treane kl. 09:30

Lørdag 8. oktober
Rydde ny skiløypetrasé på Hovdane.

Oppmøte på parkeringen i Treane kl. 09:30

(NB! Denne datoen er det også Smalahovefest !)


Ta kontakt med Arne Larsen for å melde deg på.

Mobil : 908 73 318
E-post : alarsen200@gmail.com

Vi håper mange har anledning til å møte opp.
Vel møtt !


8.3 Årsmøte

Årsmøtet finner sted ONSDAG 23. mars kl. 19 i Fjellheim på Reimegrend

Se eget menypunkt til venstre på siden.

Dersom du er medlem i velforeningen og IKKE har fått tilsendt sakspapirer bes du kontakte Arild på arild@jopo.no

(Enkelte medlemmer har fått tilsendt sakspapirer med vanlig post, så det kan ta et par dager)

REVIDERING AV VEDTEKTENE
Foreningens vedtekter har ikke vært revidert på mange år, kanskje aldri siden foreningen ble stiftet.  Det er derfor på tide å fjerne det som ikke er aktuelt lenger, og også modernisere språket litt.  I år skal derfor årsmøtet stemme over et forslag til reviderte vedtekter for foreningen.

Det er derfor svært VIKTIG at alle som har anledning møter på årsmøtet.

VEL MØTT !
   
29.9 DUGNAD

DUGNADEN LØRDAG 3. OKTOBER ER AVLYST

Tusen takk til alle de som har vært aktive på dugnadene tidligere i høst !


9.9 DUGNAD

NESTE DUGNAD LØRDAG 19. SEPTEMBER

En liten påminnelse om neste dugnad.....

Lørdag 19. september – rydde fra Reimesbrua mot Horndalen, og videre til Dyrabotnen

Oppmøte på parkeringen ved gamle skolehuset / Fjellheim kl. 09:30

Det er mye arbeid langs denne stien, så vi trenger hjelp fra så mange som mulig.

Gi beskjed til Arne dersom du kan komme slik at han får en oversikt så tidlig som mulig.

Arne Larsen :

Mobil : 908 73 318

E-post : alarsen200@gmail.com


31.8 SMALAHOVEFEST


Smalahovefest

Årets største begivenhet på Reime finner sted lørdag 3. oktober 2015 kl. 19 i Fjellheim!

Pris: kr 400,- pr. person
(kun 2 personer pr medlemsskap).

Påmeldingsfrist: 18. september.

Påmelding ved å betale til konto: 9581.05.24694
til Reimegrend Vel v/Guttorm Fretheim.

Det er plass til maksimalt 50 gjester i festlokalet, så her gjelder det å være ”først til møllen”.

Vi serverer utsøkte smalahover og vossakorv.
Det blir aquavit, øl og brus til maten, og kaffe og kaker til dessert. Underveis blir det lokal underholdning, og vi satser etterpå på dans ut i de små timer.

Velkommen!!!!!19.8 DUGNAD

DUGNADER
Reimegrend Vel legger også i år opp til dugnader.

Datoene for alle høstens dugnader er :

Lørdag 29. august
Riving og bæring av forskaling på Reimesbrua
Oppmøte på parkeringen ved gamle skolehuset / Fjellheim kl. 09:30

Lørdag 5. september
Rydde fra Reimesbrua og forbi Reimesstølene til Dyrabotnen
Oppmøte på parkeringen ved gamle skolehuset / Fjellheim kl. 09:30

Lørdag 19. september
Rydde fra Reimesbrua mot Horndalen, og videre til Dyrabotnen
Oppmøte på parkeringen ved gamle skolehuset / Fjellheim kl. 09:30

Lørdag 3. oktober
Rydde hoppbakken i Treane + eventuelt mindre rydding i skiløypetraséen
Oppmøte i Treane kl. 09:30 (Denne datoen er det også Smalahovefest !)

Fjorårets dugnader var i hovedsak å rydde traséer der vi ikke skal kjøre opp skispor. Det er planene også for høstens dugnader.

Vi ønsker å fokusere litt på stiene på sørsiden av Raundalselva, og legger derfor opp til 2 dugnader her. Målet er å rydde sommerstiene fra Reimesbrua opp forbi Reimesstølene til Dyrabotnen, og tilbake via stien som går mot Horndalen og gamle postveien tilbake til brua.
Som sagt er dette sommerstier, så det er ikke snakk om å rydde brede traséer for skiløyper.

Vi legger også opp til en dugnad i hoppbakken i Treane.
Her trenger vi særlig å rydde unnarennet.

Da har arbeidet med Reimesbrua kommet så langt at grunneierne ønsker innsats fra velforeningens medlemmer. Arbeidet er riving av forskaling, og få den over på rett side av elva. Ta med arbeidshansker. Og dersom noen har med seg hammer og kubein så er det en fordel.

Ta kontakt med Arne Larsen for å melde deg på.
Mobil : 908 73 318
E-post : alarsen200@gmail.com

Vi håper mange har anledning til å møte opp.
Vel møtt !
6.3 SKITUR

BLI MED PÅ SKITUR

Velforeningen inviterer til fellesturer på ski også denne vinteren. Dette er ment både for de med lang fartstid på Reimegrend, men også for de som er nye i området. Det er Guttorm og Eilev som blir turguider.

Lørdag 28. mars (Palmehelgen) - Fyrjaskaret og rundt Vardefjell
Oppmøte på toppen av Fischerbakken kl. 10. 
Vi går til 7. Vardefjell og renner ned på Fjellsetevatna. Videre går vi opp til Fyrjaskaret, rundt Vardefjell og renner ned til Strandaleitet. Retur via Fjellsetedalen og over 7. Vardefjell.
Estimert tid : 4-5 timer. Værforbehold.


AVLYST - Lørdag 25. april - Rundt eller over Kaldafjellet
Oppmøte på toppen av Fischerbakken kl. 10.
Vi går opp over Åmidle og renner ned til Grojuvet. Derfra går vi til Normannerskaret. Om turen videre går over Kaldafjellet eller ned til Strandaleitet blir bestemt når vi ser været an.
Estimert tid : 5-6 timer. Værforbehold.26.8. INVITASJON


SMALAHOVEFEST

Årets største begivenhet på Reime finner sted
lørdag 4. oktober 2014 kl. 19 i Fjellheim
.

Pris kr. 400,- pr. person (kun 2 personer pr. medlemsskap).

Påmeldingsfrist: 19. september

Påmelding ved å betale til konto: 9581.05.24694
Reimegrend Vel v/Guttorm Fretheim

Det er plass til maksimalt 50 gjester i festlokalet, så her gjelder regelen «førstemann til mølla».

Vi serverer utsøkte smalahover, vossakorv, aquavit, øl og brus til maten og til dessert får dere kaffe og kaker.

Underveis blir det lokal underholdning, og etterpå satser vi på dans til uti de små timer.

Velkommen !

Hilsen Arr.komitéen


25.8.  Årets første dugnad er unnagjort. Veldig bra oppmøte og stor arbeidslyst gjorde att en fikk ryddet løypen opp til Storebotn. Neste dugnad blir lørdag 6. september. Se omtale lenger nede på siden.


17.8  Reimegrend Vel er nå på Facebook !  Mjølfjell og Vatnaset har lenge hatt sine grupper på Fb., og det kan være en lett og grei måte å dele info., legge ut bilder osv. Det er bare å finne gruppen på Fb.og legge seg til som medlem.  Vi kommer fortsatt til å ha denne hjemmesiden også  for å få ut nødvendig informasjon.  Vi håper at Fb-gruppen  Reimegrend Vel kan bli til nytte og glede.


14.8. Utsetting av fisk i Hovdatjødne og Ljosatjødne.

Lørdag 9. august ble det satt ut til sammen 200 yngel i Hovdatjødne og Ljosatjødne. Det er dårlig / ingen gytemuligheter i disse tjødnene, slik at utsetting er nødvendig om en skal opprettholde bestanden. Jobben ble utført av Johannes Seim og Steinar Rørlien, som begge har vært med på tidligere utsettinger i 1999, 2000 og 2011. Det er Reimegrend Vel som betaler, og bidrar til spennende fiskeopplevelser i fremtiden. Takk til Johannes og Steinar for en god jobb. Se flere bilder på fotosiden.


5.8 DUGNAD FOR Å RYDDE LØYEPTRASÉ

Tradisjonen tro legger vi også i år opp til dugnader for å rydde trasé for skiløyper.

Denne gangen ønsker vi å fokusere på løypene opp til Tverrandnuten og til Storebotn.Dette er løyper som er grodd mer eller mindre igjen, og hvor det er stort behov for rydding.Som kjent er det ikke planlagt å kjøre disse løypene med scooter og sporsetter. 

Siste dugnad blir opprydding i eksisterende løypetrasé, og da særlig ny løype ned mot Aurevatn.

Datoene for dugnadene er :

Lørdag 23. august
Oppmøte på toppen av Fischerbakken kl. 09:30
Rydde fra Grønhodlelia til Storebotn

Lørdag 6. september
Oppmøte på toppen av Fischerbakken kl. 09:30
Rydde fra Grønhodlelia og opp mot Tverrandnuten

Lørdag 13. september
Oppmøte på toppen av Fischerbakken kl. 09:30
Rydde fra Grønhodlelia og opp mot Tverrandnuten

Lørdag 4. oktober
Oppmøte på toppen av Fischerbakken kl. 09:30
Rydde i eksisterende løypetrasé


Ta kontakt med Arne Larsen for å melde deg på.
Mobil : 908 73 318 

E-post : Arne.Larsen@bergen.kommune.no


Vi håper mange har anledning til å møte opp.

Vel møtt !


21.4  PÅSKEN 2014.
Da var påsken over , og for en superpåske det ble !
Strålende sol nesten hver dag og flotte forhold i løypene og på fjellet.  Skjærtorsdag under påskerennet kom det litt regn, men det ble tatt med godt humør og rennet ble avviklet med god deltakelse.  Se bilder fra rennet  på egen fotoside - Påskerennet 2014.


7.4.2014 Innkalling til årsmøte 2014
Nå er innkallingene til årsmøte i Reimegrend Vel 2014 lagt ut på eget punkt på menyen til venstre på siden.

Det samme gjelder innkallingen til årsmøte i Reimegrend Løypelag 2014 som ligger under menypunktet Reimegrend Løypelag ute til venstre.


23.2. Fellestur.  I går stilte 10 turglade deltakere til årets første fellestur. Litt dårlig vær gjorde at vi måtte snu i Fyrjaskaret . Planen var å gå over Vardafjell til Strandaleite og tilbake  Fjellsetedalen. Fra Fyrjaskaret kjørte vi ned i Fjellsetedalen og rundet under Sjuvardafjell. Det ble likevel en fin tur. Har lagt ut noen bilder fra turen i albumet  Fellesturer på ski   
13.2.  Løypekart.
Torgeir har tegnet inn et løypekart over skiløypene som
Reimegrend Løypelag vil prøve å kjøre i vinter. Kartet ligger under menyen til venstre, under Reimegrend Løypelag.

9.2 FELLESTURER PÅ SKI VINTEREN 2014
Velforeningen inviterer til fellesturer på ski også denne vinteren. Dette er ment både for de med lang fartstid på Reime, men også for de som er nye i området.

Vi arrangerer 3 turer.
 - lørdag 22. februar
 - lørdag 22. mars
 - Palmesøndag 13. april
Se eget menypunkt ute til venstre for mer informasjon.


20.1  Tom Pedersen har sendt oss to flotte bilder av en elg som var på besøk på hyttetunet, midt på dagen lørdag. Sikkert en flott opplevelse, og kjekt at de deler den med oss andre. 
Vil i samme forbindelse oppfordre andre til å sende inn bilder til hjemmesiden av små og store opplevelser på Reimegrend.

7.12.
Den nye boka til Reidar Reime : Reimegrend - folk i
hus og hytter, er no i salg. Den flotte boka er på 325 sider og har 310 bilder.  Prisen er kr. 400,-

Boka kan tingast hjå Reidar, tlf 90735205, eller epost:
reidarreime@hotmail.com.  Kontonr. 9581.70. 22880.
Husk navn og adr ved innbetaling. Boka kan også kjøpast hjå Kirsten på butikken.
.
19.11.
Laurdag var det dugnad på Øvsthus for å skaffa plass til snøsooteren i vinter. Løypelaget får bruka eit av romma under floren til Kåre.  Etter at rommet var rydda  vart det bygd ei rampe som scooteren skal kjøyrast inn på. Der vil den stå turt og fint når den ikkje er i bruk. Så er det berre å venta på nok snø og håpa på ein like fine forhold som sist vinter ( sjå bilde over)
 
27.10.

En vellykket Smalahovefest i "Fjellheim" i går kveld.
Maten så ut til å smake både for "nybegynnere" og de mer erfarne. Stemningen var stor og vitser og gode historier satt løst rundt bordet. Og etterpå var det dans !

Takk til alle som gjorde kvelden så hyggelig. Vi gleder oss til neste år og håper enda flere vil være med da.

25.6. MEDLEMSKONTINGENTEN FOR 2013.

I år sette me fristen for innbetaling av kontingenten til 21.5.  Mange har betalt innen fristen, men det er og mange ( litt for mange ) som enda ikkje har betalt. Me håper denne vesle påminninga vil hjelpe. Kontonr. er:9581.05.24694. 

 Fortsatt god sommar til alle, enten det er på Reime eller på  andre feriemål.


10.6. Ei flott helg på Reime der mange ting kom på plass.
Laurdag vart Brekkevegen grusa ( 20 billass grus !) og no er vegen fin og klar. Takk til grunneigarane som har lagt ned ein stor innsats. 

Sundag var det stor dugnad med godt frammøte for å få på plass ny bru på Brekkestølen.  Etter god innsats både med bæring av material og arbeid med brua, var ny bru på plass etter få timar. Det vart på alle måtar ein fin dag, fint vær og me fekk gjort ein viktig jobb til felles beste. Det var også tid til ein  hyggeleg felles lunsj ved Eilev sitt sel.   Takk for innsatsen !  Har lagt ut bilder under fanen: Brubygging. Tar gjerne imot flere bilder. 

 29.5.  Brua på stølen vart sopt vekk av is rett etter påske.  Arbeid er no i gang får å få brua reparert til sommarsesongen.  Det er støypt anlegg for brubjelkene (jernbaneskinner) på stølssida og det vært støypt på det andre brukaret no til helga. Sundag 9. juni vært det lagt opp til STOR dugnad. Material må bærast opp frå parkeringsplassen i Treane. Me håper mange har anledning til å væra med. Frammøte på parkeringsplassen kl. 1000. Er det spørsmål så ta kontakt med Arild, Eilev eller Guttorm

11.4.  Var ein tur til Reime torsdag 9. mai og det var lite som minner om vår der oppe endå. Brekkevegen er fortsatt stengt og vært det nok eit  par veker til. 
I Sverrdalsvegen er det framleis snø og mykje is.
Isen har også ødelagt stølsbrua på Brekkestølen.
Sjå bilder under  Reime 9. mai 2013.

23.4. Etter ein flott påske kom regn og mildvær og dermed store skadar på vegane på Voss.  På Reime fekk  Brekkevegen hard medfart, og i løpet av timar var store deler av vegen vaska bort. Dette var frykta dersom det som no vart mykje regn på kort tid, og med all isen som var i grøfter og stikkrenner. Brekkevegen har etter dette vært stengt.

I helga 20. og 21.4 sette grunneigarene i gang ein stor dugnad for å starta arbeidet med å få vegen kjøyrbar igjen. Det vart i alt kjøyrt 40 lastebillass med pukk frå Voss - ca 600 tonn ! På Reime stilte grunneigarane med 4 traktorar og 1 gravemaskin. All grus og pukk som vatnet hadde ført ut på bøane, vart samla opp og fylt tilbake i vegen sammen med pukk frå Voss. I løpet av helga var alle skadane fylt opp frå hovedvegen til Øvsthus. No gjennstår grusing før vegen er farbar. På grunn av telen må ein vente eit par veker med dette.

Takk til alle som sto på i helga og gjorde ein flott jobb.
På bildefana Brekkevegen ligg bilder som viser dei store skadane på vegen under uværet.

2.4 En fantastisk påske er over med stor aktivitet i løypene på Reimegrend.  "Hordaland" hadde en flott innlegg om påskerennet. ( takk Bodil) Se hele innlegget  med bilder under fanen  Bilder /Hordaland til venstre på siden her.  Det kommer snart mer om påsken - så følg med.  Vi tar gjerne i mot bilder og annet.

10.03 Vi er nå som kjent i gang med løypekjøring med den nye snøscooteren og sporutstyret.  Alt virker veldig bra og mange har sikkert alt hatt glede av de fine løypene. Du finner nye bilder fra løypene under fanen Bilder til venstre på denne siden.

09.03
REIMEGREND VEL - ÅRSMØTE 2013

Det blir årsmøte i Reimegrend Vel på
ONSDAG 27. mars kl. 19
i Fjellheim på Reimegrend

Du finner mer informasjon under egen fane til venstre på siden.


09.03
RØDE KORS I RAUNDALEN I PÅSKEN
 
Fra og med onsdag 17.3 til og med mandag 1.4 har Røde Kors vaktberedskap på Mjølfjell.
 
Vaktmannskap på Mjølfjell - 95 28 88 97
 
Medisinsk nødtelefon - 113
 
Voss Legevakt - 56 51 30 00

Røde Kors har også plassert en flaskekontainer ved bossboden langs hovedveien på Reimegrend. All flaskepant går til Voss Røde Kors Hjelpekorps.


09.03
FELLESTURER PÅ SKI
Reimegrend Vel tar initiativ til fellesturer på ski.

Palmesøndag 24. mars blir det tur til Kaldafjellet.
Lørdag 13. april blir det tur rundt Kaldafjellet

Se egen fane til venstre for mer informasjon.


09.03
REIMEGREND LØYPELAG-ÅRSMØTE 2013


Det blir årsmøte i Reimegrend Løypelag onsdag 27. mars kl. 17 i Fjellheim.

Se egen fane til venstre på siden.04.01 PREPARERING AV LØPETRASÉENE ER IGANG

Vi har nå startet prepareringen av løypetraséene både rundt Furuen og rundt Vatnaset. Sist helg kombinerte vi dette med litt opplæring av sjåførene som skal kjøre scooteren i vinter. Så dersom scootersporene går litt i "hytt-og-pine", så får dere bære over med det sånn i starten

Sporutstyret er dessverre forsinket som følge av at produsenten har byttet importør i Norge. Vi arbeider nå for fullt for å få dette på plass før vinterferien. Skulle det bli nødvendig har vi planene klare for bruk av alternativt utstyr.

Vi legger opp til at det skal kjøres med scooter (og etterhver med sporsutstyr) hver helg fra nå av og til og med påske. Løypen rundt Furuen har førsteprioritet, så ved stort snøfall kan det ta litt tid på lørdagen før vi kommer rundt Vatnaset-løypen.


ANDELSLAGET ER I FARTA!


Stadig flere tegner seg for en andel i løypelaget, og vi har nå passert kr. 180 000 i andelskapital !!

 

For kun kr. 3 000 pr andel kan dere være med på dette spleiselaget.

 

Kontakt Arild Klemp for å melde din interesse eller dersom du har spørsmål. Tel.: 911 49 585 eller E-post : arild@jopo.no 

Stiftelsesmøte vil bli arrangert i vinterferien eller påsken. Alle andelshavere vil bli invitert i god tid. Da vil vi fastsette vedtekter for andelslaget, og velget et styre.

Se egen side : Løypekjøring 2013

20.10.  Dagen startet med dugnad i skiløypene. Dette var siste dugnaden i år , og også denne gangen var det godt framøte ( 10 stk) Det er nå ryddet to flotte løyper som ligger klar og venter på snøen. Tror spesielt at den nye Vatnasetløypen vil åpne opp et nytt skiterreng for mange.

På kvelden møttes 26 medlemmer til den årlige Smalahovefesten i Fjellheim. Det vart en veldig kjekk kveld med god stemning. God mat og drikke, mange gode historier  og dans til langt på natt.  Takk til alle som var med på lage en minnerik kveld. Se bilder fra dugnad og festen : 
Lørdag 20.10.
 

29.9 Det var stor innsats på dugnaden lørdag og med 5-6 motorsager og mange til å rydde unna, ble det gjort en solid jobb. Det er nå ryddet ned til Vatnasetvatnet
Minner også om ny dugnad lørdag 6. oktober, Frammøte ved "Furuen" kl. 1000. Det blir også dugnad lørdag 20.oktober.  Den dugnaden er en fin oppkjøring til smalahovefesten samme kveld. Det er bra påmelding til festen, men det er enda mulighet til å bli med .

27.9 Løypekjøring til vinterenStyret har lagt frem planer for finansiering av løypekjøringen til vinteren. Her trenger vi din hjelp !

Vi ønsker også å danne et andelslag som skal kjøpe snøscooter og groomer med sporsetter.

Se egen side : Løypekjøring 2013


15.8.
Dette skjer i høst!

Ferien er vel over for de fleste og det er tid for å minne om de aktivitetene som Reimegrend Vel skal stå for i høst.
Vi fortsetter med løyperydding og starter opp den 15. september.( Se egen side: Løypedugnad høst 2012)

20 oktober er det klart for den etter kvart tradisjonelle smalahovefesten i Fjellheim. ( Se egen side: Smalahove 2012)

31.05 Jernbanesaken  
Som sikkert en del av dere har fått med dere forligger det nå en rapport fra Jernbaneverket der de kommer med sine faglige vurdering knyttet til fremtidig stasjonsstruktur i bl.a. Raundalen.

Dere kan finne mer info på :
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Utredningsartikler/stasjonsstruktur/
Til høyre på denne siden finner dere en rekke rapporter. Rapporten som omhandler Bergensbanen heter "Delrapport stasjonsstruktur Region Sør-Vest.

Høringsfristen er satt til 15. juni. Sammen med de andre velforeningene i Raundalen, arbeider vi med et felles innspill til Jernbaneverket.

22.4.
Fortsatt flotte forhold i Reimefjella, sjølv om det har minka litt på snøen etter påske.  Vi hadde ein fin tur over til Vatnaset i dag. Har lagt ut noen bilder  fotoalbumet : 22.april.

11.4.
Vel overstått påske til alle. Det ble flott påske med mye sol og godt føre. Først en stor takk til våre løypekjørere som serverte oss nykjørte løyper alle dager i påsken, til glede  for unge og eldre.

Reimegrend  Vel gjennomførte sitt program etter planene.  Palmesøndag hadde vi en liten markering for de nye løypene . Varslingen om dette kom nok litt sent for de fleste, men noen møtte opp og fikke være med på en felles skitur over "Furuen".

Onsdag var det årsmøte i "Fjellheim" med godt frammøte. Referat kommer senere på siden.

Skjærtorsdag var det påskerenn i Treane. To løyper i langrenn og i år var det nok snø til også hopp i "stor bakke"  Mye folk og stor stemning og innsats både i sporet og i bakkene.

En del bilder fra påsken finnes på fotoalbumet Påskeglimt 2012.  

Det er sikkert også mange andre som har fine bilder fra påsken -  vi tar gjerne i mot her på siden.

Takk til alle for en fin påske. 
                 ---------------
Det er også veldig kjekt at dere skriver små kommentarer i kommentarfeltet eller i gjesteboken. Det er veldig nyttig  f.eks om snø og føreforhold.
Dermed blir siden en mer levende side slik vi ønsker.

Det er også mulig å legge ut bilder i gjesteboken, eller der kan sende det på mail til meg:
gut-fre@online.no


Håper siden vår kan bli til nytte og glede.

                                              hilsen Guttorm
Været på Reimegrend:
http://www.yr.no/sted/Norge/Hordaland/Voss/Reimegrend/ 

Velkommen til hjemmesiden vårSkriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Svein A. Iversen | Svar 11.05.2017 09.13

Fant et par svarte Norrøna gortex vindvotter med innervott i bunnen av Fischerbakken på Øvsthus. Svein Iversen tel 90196599

Nanna Nordahl | Svar 17.03.2016 19.04

Velkommen til andakt på Brekkestølen langfredag kl. 12.00.
Etterpå serveres kaffe, saft og kringle sponset av Reimegrend Vel

Trond Øvrebø | Svar 19.10.2015 23.32

Koselig hytte øverst i Sverdalen vurderes solgt. Ved interesse ta kontakt med Trond Øvrebø tlf: 91570039

Anne Karin Øvsthus | Svar 01.05.2015 13.28

Det har lenge stått ei gamal vaskemaskin på parkeringsplassen på Øvsthus. Kan den som eig denne væra så snill å levere den der slike ting skal leverast.

Helle Amundsen | Svar 24.03.2015 14.01

Behov for barnestol og akebrett (høy rygg med sele) i påsken? Vi har og vil gjerne gi det vekk. Har hytte ikke langt fra toppen av Fisherbakken. Helle 97590543

Bård Marthinussen | Svar 19.03.2015 22.34

Hei !
Barnepulk tils. Norpulken ubrukt ! Telf. 48005621.

Simen Johnsrud | Svar 25.01.2015 15.45

Hei! Vi er et turlag fra Bergen som lurer på hvem som eier hytten på Bjørnset, og om den er til utleie? Tenker da på helgebasis.

Ingrid Rørlien | Svar 19.01.2015 13.07

Hei :)
Me er ein gjeng på 7 stk frå Voss som står tilgjengeleg til måking av hyttetak. Dette er arbeid for finnansiering av russebil. For kontakt: 90246618.

Nanna Nordahl | Svar 07.12.2014 21.59

Voss Bilberging har lagt ut bilder av en irsk setter som er funnet på Reimegrend. Satt inn hos dem tlf 56515300. Bilder på Facebook - Voss Bilberging)

Anne Karin Øvsthus | Svar 26.11.2014 18.44

E-verket har hatt 5 timer kontrollert utkobling av straumen på Reimegrend i dag.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

11.05 | 09:13

Fant et par svarte Norrøna gortex vindvotter med innervott i bunnen av Fischerbakken på Øvsthus. Svein Iversen tel 90196599

...
17.03 | 19:04

Velkommen til andakt på Brekkestølen langfredag kl. 12.00.
Etterpå serveres kaffe, saft og kringle sponset av Reimegrend Vel

...
19.10 | 23:32

Koselig hytte øverst i Sverdalen vurderes solgt. Ved interesse ta kontakt med Trond Øvrebø tlf: 91570039

...
01.05 | 13:28

Det har lenge stått ei gamal vaskemaskin på parkeringsplassen på Øvsthus. Kan den som eig denne væra så snill å levere den der slike ting skal leverast.

...
Du liker denne siden